Žižkovské kočárkování

Hodnotenie

Dnes sme sa vybrali na akciu, ktorú usporadúva raz mesačne Žižkovská radnica v spolupráci s historičkou umenia pani Vladislavou Holzapfelovou. Je určená pre mamičky s deťmi v kočíkoch – podľa toho nesie aj názov kočíkovanie (česky kočárkování). Sprievodkyňa vždy vyberie tématický okruh s terénom vhodným pre kočík a tomu prispôsobí svoj výklad. Vstupenky na túto prechádzku je možné vyzdvihnúť si v Infocentre v Milešovskej ulici na Prahe 3, cena vstupenky je 0 Kč. To je príjemné… 🙂

Prvýkrát sme sa tejto prechádzky zúčastnili už v júni a veľmi ma to nadchlo. Sprievodkyňa má množstvo informácií a vie ich podať naozaj zaujímavým spôsobom, uvádza konkrétne príklady na detailoch a rovno ich aj ukazuje, odpovedá na otázky zúčastnených a to všetko zadarmo. Teší ma, že radnica sa o svojich občanov takto príkladne stará.

Keďže sa blížia sviatky všetkých svätých a zomrelých (ľudovo dušičky), dnešná prechádzka bola na Olšanskom cintoríne. Áno, možno si niekto povie, že je to pre deti morbídne, ale patrí to k životu. Zraz bol pred kostolom sv. Rocha na Olšanskom náměstí na Prahe 3 o 10:00. Postupne sme sa presúvali do cintorína až po hlavnú bránu a dozvedeli sme sa veľa o funerálnom umení. Sprievodkyňa nám vysvetlila symboliku anjelov, prečo sa do vencov dávajú šišky a makovice, na detailoch z jednotlivých náhrobkov sme videli rôzne prvky daného obdobia, symboly a to všetko s odborným výkladom. Kamilka bola rada, že vidí deti, ukazovali si na seba a stále komentovala, ktoré dieťa čo robí (mimi papí, mimi hají…) a napodobňovala gestikuláciu sprievodkyne, pričom z toho mala strašnú srandu. Celá prechádzka trvala hodinku.

Tieto prechádzky mám veľmi rada. Jednak sa dozviem niečo nové, sme s Kamilkou na vzduchu, je medzi deťmi a ja medzi ľuďmi. Určite sa zúčastníme aj budúci mesiac.

 

 

Web: priamy odkaz neexistuje

Východzí bod: kostol sv. Rocha, Olšanské náměstí, Praha 3

 

Cieľový bod: hlavná brána Olšanského cintorína, Vinohradská ulica, Praha 3

 

 

 

 

Fotogaléria: