Výtvarné dielničky – Tešíme sa na Vianoce

Hodnotenie

V posledných dvoch mesiacoch naše pondelkové poobedia vypĺňajú výtvarné dielničky. Keďže za každým majú inú tému, zúčastňujeme sa na nich podľa zaujímavosti. Dnes sa niesli v duchu „Tešíme sa na Vianoce“. Tušila som, že sa bude tvoriť niečo s vianočnou tematikou, ktorá je pre nás momentálne aktuálna, keďže Advent je za dverami. Doma sme s Kamilkou rozbehli zimné tvorenie, tak som túto akciu vítala ako príjemné spestrenie.

Električka č. 26 nás doviezla do zastávky Obchodní centrum Hostivař. Keby ste sa sem vybrali autom, môžete zaparkovať buď na streche obchodného centra, v garáži alebo na vonkajšom parkovisku.

Dielničky usporiadalo obchodné centrum VIVO Hostivař na 1. poschodí v detskom kútiku o 16:00 h. Účasti predchádzala registrácia, ktorú som urobila cez email deň dopredu.

Dnes bola v pláne výroba anjelov. Deti dostali pracovné pomôcky, materiál a s mojou pomocou sa nám s Kamilkou pekne rysoval anjelik. Potrebný materiál, pomôcky a pracovný postup nájdete na sesterskom blogu v článku Tešíme sa na Vianoce. Kamilka bola s výsledkom spokojná a hrdo si svojho anjelika niesla aj v električke cestou domov.

Krásne zvládnuté dielničky prispôsobené aj najmenším účastníkom. Lektorka ochotne vysvetľovala ohľadom techniky, pracovného postupu a na koniec nás aj pochválila za slušný výkon. Tieto dielničky boli v OC VIVO Hostivař posledné v tejto sezóne a už sa veľmi tešíme na jarné tvorenie.

 

 

Web: http://www.vivo-shopping.com/cs/hostivar

Východzí bod: Obchodné centrum Vivo Hostivař, Švehlova 1391/32,
Praha 10

Cieľový bod:  1. poschodie v obchodnom centru Vivo Hostivař, Švehlova 1391/32,  Praha 10, detský kútik

 

 

 

 

Fotogaléria: