Vianočné zvyky a tradície

Hodnotenie

Zvyky a tradície neodmysliteľne patria k Adventu a k blížiacim sa Vianociam. Keďže však postupom času vymierajú a vytrácajú sa z našich príbytkov, navštívili sme dnes so sestrou a s Kamilkou akciu venovanú práve zvykom a tradíciám s podtitulom Vianočné riekanky (říkadla) a koledy.

Akcia sa konala v KC Vozovna o 15:00 h. Vstupné bolo zdarma, nutná bola iba rezervácia vstupeniek. Keďže do Vozovne chodíme pravidelne niekoľkokrát do mesiaca, informácie o dopravnej dostupnosti a pod. budem uvádzať iba nižšie v časti info, aby som sa neopakovala.

Program patril skupine Perpetuna, ktorá vystúpila s rôznymi známymi aj menej známymi koledami a vianočnými pesničkami. Vystúpenie moderoval ich člen menom Martin, ktorý aj vysvetľoval a približoval vianočné zvyky; napríklad v Čechách okrem Mikuláša chodí aj sv. Barbora. 2 členky súbory aj boli oblečené za Barborky a rozdávali deťom z košíku oriešky. Kamilka si samozrejme hneď vzala (aj neskôr doma zjedla). Objavil sa aj Mikuláš, ktorý publiku rozdával z košíku zdobené perníčky. Tentokrát sa ušiel aj mne bez toho, aby mi ho dieťa zjedlo 🙂 Hrali sme dokonca koledu na hudobných nástrojoch.

Kamilke sa páčila vedúca súboru Maruška, ktorá dirigovala spev a Kamilka ju napodobňovala v ukazovaní. Program sa mi páčil, bolo to naozaj pekne zaspievané, nastavené aj vymyslené. A hoci to bolo aj pre deti, Kamilke sa zdalo byť vystúpenie pridlhé, preto sa asi v polovici predstavenia odobrala do zadnej časti miestnosti, kde býva detský kútik a tam sa hrala s detskou kuchyňkou. Pre mňa osobne to bol pekný kultúrny zážitok približujúci zvyky a tradície regiónu, kde žijem už 10 rokov. Líšia sa od domácich tradícií, ale každá má svoje čaro a je na každom z nás, ktoré zvyky zachováva a odovzdá o generáciu ďalej.

 

 

Web: www.kcvozovna.cz

 

Východzí bod: Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3

 

Cieľový bod:  Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3

 

 

 

Fotogaléria: